تبلیغات
عاشقانه های من - فاطمه ، فاطمه است.

عاشقانه های من

تا آخر دنیا باهات می مونم ...

فاطمه ، فاطمه است.

نمی دانم از او چه بگویم؟ چگونه بگویم؟

خواستم از بوسوئه تقلید كنم، خطیب نامور فرانسه كه روزی در مجلسی با حضور لوئی ، از ((مریم)) سخن می گفت.

گفت:هزار و هفتصد سال است كه همه ی سخنوران عالم درباره ی مریم داد سخن داده اند.

هزار و هفتصد سال است كه همه ی فیلسوفان و متفكران ملت ها در شرق و غرب ، ارزش های مریم را بیان كرده اند.

هزار و هفتصد سال است كه شاعران جهان در ستایش مریم همه ی ذوق و قدرت خلاقه شان را بكار گرفته اند.

هزار و هفتصد سال است كه همه ی هنرمندان، چهره نگاران، پیكره سازان بشر ، در نشان دادن سیما و حالات مریم هنرمندی های اعجاز كرده اند.

اما مجموعه ی گفته ها و اندیشه ها و كوشش ها و هنرمندی های همه در طول این قرن های بسیار، به اندازه ی این یك كلمه نتوانسته اند عظمت های مریم را باز گویندكه:

(( مریم مادر عیسی است.))

و من خواستم با چنین شیوه ای ار فاطمه بگویم.

باز درماندم:

خواستم بگویم : فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است.

دیدم كه فاطمه نیست.

خواستم بگویم كه:

فاطمه دختر محمد(ص) است.

دیدم كه فاطمه نیست.

خواستم بگویم كه:

فاطمه همسر علی است.

دیدم كه فاطمه نیست.

خواستم بگویم كه فاطمه مادر حسین است.

دیدم كه فاطمه نیست.

خواستم بگویم كه:

فاطمه مادر زینب ایت.

باز دیدم كه فاطمه نیست.

نه، این ها همه است و این همه فاطمه نیست.

فاطمه ، فاطمه است.

 

كنفرانس آقای دكتر علی شریعتی

فاطمه ، فاطمه است.

 [ سه شنبه 14 آذر 1391 ] [ 10:05 ق.ظ ] [ یگانه ] [ نظرات() ]