تبلیغات
عاشقانه های من - آفتاب می شود

عاشقانه های من

تا آخر دنیا باهات می مونم ...

آفتاب می شود

آفتاب می شود

 

نگاه كن كه غم درون دیده ام

چگونه قطره قطره آب می شود

چگونه سایه ی سیاه سركشم

اسیر دست  آفتاب می شود

نگاه كن

تمام هستیم خراب می شود

شراره ای مرا به كام می كشد

مرا به اوج می برد

مرا به دام می كشد

نگاه كن

تمام آسمان من

پر از شهاب می شود

 

تو آمدی ز دور ها و دورها

ز سرزمین عطر ها و نور ها

نشانده ای مرا كنون به زورقی

ز عاجها، ز ابر ها ، بلور ها

مرا ببر امید دلنواز من

ببر یه شهر شعر ها و شور ها

به راه پر ستار می كشانی ام

فراتر از ستاره می نشانی ام

نگاه كن

من از ستاره سوختم

لبالب از ستارگان تب شدم

چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل

ستاره چین بركه های شب شدم

چه دور بود پیش از این زمین ما

به این كبود غرفه های آسمان

كنون به گوش من دوباره می رسد

صدای تو

صدای بال برفی فرشتگان

نگاه كن كه من كجا رسیده ام

به كهكشان، به بیكران ، به جاودان

كنون كه آمدیم تا به اوجها

مرا بشوی با شراب موج ها

مرا بپیچ در حریر بوسه ات

مرا بخواه در شبان دیر پا

مرا دگر رها مكن

مرا از این ستاره ها جدا مكن

 

نگاه كن كه موم شب به راه ما

چگونه قطره قطره آب می شود

صراحی سیاه دیدگان من

به لای لای گرم تو

لبالب از شراب خواب می شود

به روی گاهواره های شعر من

نگاه كن

تو می دمی و آفتاب می شود

 

فروغ فرخزاد[ چهارشنبه 4 مرداد 1391 ] [ 05:27 ب.ظ ] [ یگانه ] [ نظرات() ]